Alle sæsoner | 2017/2018

Kvinder

Caroline Benfeldt Sørensen (32 resultater)

Mette Overgaard Nielsen (44 resultater)

Mille Fruerled (6 resultater)

Ronja Olafsdottir (6 resultater)

Mænd

Filmonm Merbhratom (u) (7 resultater)

Jan Swensson (5 resultater)

Niels Ole Frederiksen (9 resultater)

Omar El-Azem (7 resultater)

Ralph Hoel (1 resultater)

Saef Ali (6 resultater)

Theodor Hennecke (40 resultater)

Zulfikar Ali (8 resultater)