Alle sæsoner | 2016/2017

Kvinder

Nina Maria De Churruca-Colon (3 resultater)

Sara Berhane Teklay (3 resultater)

Mænd

(1 resultater)

Alexander Bendtsen (8 resultater)

Casper Vohs (27 resultater)

Frederik Bendtsen (4 resultater)

Henrik Scholdan (3 resultater)

Jacob Lott (11 resultater)

Jeppe Hamann (3 resultater)

Mads Aunfelt (21 resultater)

Mathias Aunfelt (10 resultater)

Mathias Clausen (28 resultater)

Mathias Madsen (4 resultater)

Matin Shakeel (1 resultater)

Nat Tongmee (3 resultater)

Nicolai Clausen (1 resultater)

Nikolaj Sivertsen Nørring (2 resultater)

Nilan Ganeswaran (32 resultater)

Sebastian Svelmøe Timm (17 resultater)

Sune Hansen (11 resultater)

Thomas Hansen (5 resultater)

Vidar Atletik D18 (1 resultater)