Alle sæsoner | 2018/2019

Kvinder

Michelle Farrington (2 resultater)

Mænd

Bo Nytofte (2 resultater)

Ejner Hviid (2 resultater)

Erik Darre (1 resultater)

Helge Tesch (4 resultater)

Jens Olsen (4 resultater)

Kaare Knudsen (5 resultater)

Kaj Hammargren (6 resultater)

Lars Juel Jensen (5 resultater)

Søren Poulsen (3 resultater)